Skip to main content
Aleksandra Kručičan

Aleksandra Kručičan

saradnik u nastavi

Rođena 1998. godine.

Završila je Belocrkvansku gimnaziju i ekonomsku školu, smer Ekonomski tehničar. Upisala je osnovne studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe - Opšti smer i diplomirala u roku.

Trenutno je na Master studijama na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, smer Unutrašnji poslovi.

Poseduje sertifikat završene obuke za Medijatora.

Priča, čita i piše engleski jezik.