Skip to main content
Ana Vukasović

Ana Vukasović

saradnik u nastavi

Rođena 28.04. 1997. u Prištini, Republika Srbija. Završila je srednju školu „Svetozar Miletić“ u Subotici.

2021. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija - opšti smer sa prosečnom ocenom 8,4. Nakon diplomiranja, upisuje Master studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija

Pohađala je praksu u okviru studijskog programa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu, i Osnovnom i Višem tužilaštvu u Novom Sadu 2019. godine.

Predavač je u srednjoj školi Mc Vision Academy u Novom Sadu, na predmetu Pravo.

Veštine:

  • Poznavanje engleskog jezika
  • Poznavanje rada na računaru: Word, Power Point, Excel, Internet