Skip to main content
Doc. dr Slobodan Prodić

Doc. dr Slobodan Prodić

docent

Rođen 1968. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu.

Zvanje magistra istorijskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zvanje doktora teologije na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Prešovu (Republika Slovačka).

Osim nastavnim bavi se i naučno-istraživačkim radom u domenu teologije, politikologije, istorije i društvenih kretanja.

Takođe, bavi se prevođenjem i objavljivanjem istorijskih izvora u formi kritičkih izdanja nastalih na staroslovenskom, srpskoslovenskom i crkvenoslovenskom jeziku.

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova se može pogledati na COBISS Srbija i COBISS Republika Srpska)

Monografske bibliografske publikacije ili monografske studije:

 • Vladimir Kocvar, Slobodan Prodić. (2020 ). ,,Pravila svetih apostola, vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Bijeljina: Sinaj, 5-215, ISBN 978-99976-915-2-1.
 • Slobodan Prodić. (2020 .) ,,Retrofuturizam Hrvatske pravoslavne crkve“, Jagodina: Gambit, 5-129, ISBN 978-86-7624-071-5.
 • ,,Nikodimov tipik prema rukopisu iz 1319. godine “, kritičko izdanje, (2020.) Bijeljina: Sinaj, 5-239. ISBN 978-99976-915-1-4.
 • Slobodan Prodić, Vanja Prodić. (2019 .) ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića“. Bijeljina : Sinaj; Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“, 7-251. ISBN 978-99976-749-8-2.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: prevod Sarajevskog prepisa“, prevod izvornog teksta sa srpskoslovenskog jezika, (2019.) Mitropolija dabrobosanska; Manastir Dobrun, 5-185.  ISBN 978-99938-51-52-3.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • ,,Bosnia and Herzegovina’s Society in Front of Consumeris’m Challengs”, Conferention: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation -PaKSom 2020 Research and Development Center ALFATEC, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Complex Systems Research Centre COSREC, Niš (2021), 299-304, koautor.
 • ,,Od Homo Consumericus-a prema Homo Consumptor-u: Prilog proučavanju filozofije potrošačkog društva na prostoru Republike Srpske”, Pravoslavny teologicky zbornik: Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Presiviensis, Prešov (2020), 352-367.
 • ,,Pravila svetih apostola, Vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu” svetog Save Srpskog: Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve”, Bijeljina: Sinaj (2020), koautor.
 • ,,Konzumerizam kao povod za migratorna kretanja u prve dve decenije 21. veka”, Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture, br. 42, godina 17 (2020), 293-301.
 • ,,Država, Crkva, društvo i crkvena imovina kroz primer dešavanja u Republici Crnoj Gori”, Pravoslavie a sučasnost XII: Zbornik prispevkov z XII medzinarodnej vedeckej konferencie, Prešov, 3. marec 2020, Prešov: Prešovska univerzta v Prešove (2020), 104-115.
 • ,,Otac Justin (Popović) i monaštvo“, Međunarodni tematski zbornik: Misao i misija svetog Justina Popovića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu (2019), 209-222.
 • ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića: Povodom 150 godina od rođenja dr Riste Jeremića“, Bijeljina: Sinaj, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“ (2019), koautor.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: Prevod Sarajevskog prepisa“, Sarajevo: Mitropolija dabrobosanska (2019).
 • ,,Samovoljna depersonalizacija kroz socijalne mreže i kriza identiteta“, Nova socialna edukacia Človeka VIII: Zbornik prispevkov z medzinarodnej interdisciplinarnej vedeckej konferencie 19. november 2019., Prešov: Prešovska univerzita v Prešove (2019), 208-215.
 • ,,Elementi psihijatrijskih poremećaja kroz kanonske epitimije u ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Zbornik radova devetog kongresa istoričara medicine: 800 godina srpske medicine, Beograd: Srpsko lekarsko društvo (2019), 45-56, koautor.
 • ,,Percepcija pouke i ličnog primera egipatskih pustinožitelja u životu savremenih hrišćana“, Acta Patristica 10 (2019).