Skip to main content
Prof. dr Zorica Mršević

Prof. dr Zorica Mršević

vanredni profesor

Dr Zorica Mršević je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala kao odličan student, magistrirala sa tezom „Glavni pretres u jugoslovenskom krivičnom postupku“ kada je položila i Pravosudni ispit.. Doktorirala sa tezom „Obavezna odbrana u krivičnom postupku“.U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja radila je od 1979 do 1999, a u Institutu društvenih nauka u Beogradu do kraja 2020.

U OXFAM kancelariji u Beogradu je rukovodila regionalnim projektima ženskih organizacija do 2001 a zatim je bila savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. godine.

Bila je zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008. do početka 2011. godine.

Kao gostujući profesor  godinu dana na Univerzitetu u Ajovi (SAD) 1996/97 predavala je Comparative feminist jurisprudence, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti tri akademske godine od 2001 do 2004, i na Rosa Majreder Koledžu u Beču jedne školske godine 2004. predavala je Theory of violence and Women’s Human Rights. Radila je kao profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu pet godina, od 2008 do 2013 gde je predavala Krivičnoprocesno pravo, Kriminologiju, Fenomenologiju nasilja i Studije roda.

Redovno sarađuje sa vladinim telima i nezavisnim institucijama za ljudska prava a bila je članica Saveta za rodnu ravnopravnost Republike Srbije od 2011 do 2014, sarađivala je sa Kancelarije za ljudska i manjinska prava na izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana te Strategije, a od 2015 do 2016 je bila članica Radne grupe Vlade na izradi NAPa za primenu rezolucije UN SB 1325. U okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, od početka 2021 angažovana je tročlanoj Radnoj grupi za izradu Polaznih osnova za Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o istopolnim zajednicama.

Zorica Mršević je posebno društveno angažovana u promociji ideje i prakse poštovanje principa nediskriminacije, ravnopravnosti polova, ljudskim pravima žena i marginalizovanih grupa, širenje znanja o njima, sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave promocijom ljudskih i političkih prava i sloboda.

Nagradu Anđelka Milić dobila je 2017. godine za životni doprinos rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za feministički angažman koji traje od 1992. godine do danas, u kontinuitetu, i koji se ogledao u uspešnom spajanju aktivizma, istraživanja, pedagoške aktivnosti. https://sefem.org/nagrada-andelka-milic/2017/dobitnici-nagrade-andelka-milic-2017/

Dobila 2020. godišnju nagradu Viktimološkog društva Srbije za zalaganje za prava marginalizovanih grupa. http://www.vds.rs/NagradeVDS2020.htm

Zorica Mršević je autorka 24 knjige i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa, i kriminologije.

Većina njenih radova je u celini dostupna na: www.zoricamrsevic.in.rs

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova možete pogledati OVDE)

Monografije:

  • Mršević Z. (2017), Transordno lice pravde. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Mršević Z. (2015), Pravo na javno okupljanje u Srbiji – stanje i perspektive. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Mršević Z. (2014), Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Mršević Z. (2014), Zločin mržnje, govor mržnje i grafiti mržnje – razumevanje povezanosti i odgovorni na pretnje. Beograd: Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
  • Mršević Z. (2013), Svetionici - ženski likovi između zaborava i uzora. Novi Sad: Pokrajinski zavod za rodnu ravnopravnost.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

  • Mršević Z., Janković S., (2018), „Disaster Risk Reduction – Gender Aspects“, In: S. Stanarevič, G. Mandić i Lj. Katić (Eds.) The proceeding of Human Security and New Technologies, Beograd: Faculty of Security, Human Security Research Center, 209-216.
  • Mršević Z., Pavlović Z., (2018), „Kvota izborni sistem u Srbiji“, U: Z. Pavlović (ur.) Žene u parlamentarnom životu Vojvodine 1918-2018, tematski zbornik, Novi Sad: Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, 98-117.
  • Mršević Z., Janković S., (2018), „Migrantkinje“, U: Z. Pavlović (ur.) Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol. 37, No. 2, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 55-67.
  • Mršević Z., Janković S., (2018), „Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja“, U: V. Vuković (ur.) Preduzetništvo v. rentijerstvo, tematski zbornik, Beograd: Institut društvenih nauka, 207-216.
  • Janković S., Mršević Z. (2018), „Istanbul Convention – obligation or needs“, In: Lj. Papić (Ed.) Life cycle engineering and management ICDQM, Prijevor: The DQM Research Center, 2236-259.