Skip to main content
Giorgia Momi

Giorgia Momi

saradnik u nastavi

Rođena 18. jula 1998. godine u Veroni u Italiji. Završila je Karlovačku gimnaziju, smer klasičnih jezika sa odličnim uspehom. Studije politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije upisala je 2017. godine i diplomirala u roku, 2020. godine. Odmah nakon diplomiranja upisuje Master akademske studije politikologije smer Međunarodni odnosi.

Tokom studija bila je aktivan član Studentskog parlamenta kao i predstavnik organizacije “Associazione per l’Italia nel Mondo“ u Republici Srbiji.

Govori, čita i piše italijanski, slovački i engleski jezik.