Skip to main content
Doc. dr. Nebojša Petrović

Doc. dr. Nebojša Petrović

docent

Rođen je 1973. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1998), gde je i magistrirao (2008) i doktorirao (2014) s tezom „Promena društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957“.

Glavna područja naučnih interesovanja jesu politička, kulturna i agrarna istorija Vojvodine u periodu posle Drugog svetskog rata.

Autor je više desetina naučnih radova, među kojima i tri monografije.

Član je uredništva naučnog časopisa „Кultura polisa“ (od 2004) i član uredništva Međunarodnog zbornika „Srpsko-hrvatski odnosi u XX veku“.

Jedan je od osnivača „Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje - Novi Sad“.

Izvod iz spiska referentnih radova

Monografije:

  • Socijalistički preobražaj sela, Kairos, Sremski Karlovci,
  • Politika na selu, 1945–1950, Fakultet za evropske pravne-političke studije, Novi Sad,
  • Stari Vlah-politička istorija, Jugoslovensko udruženje za političke nauke, Novi Sad,  2002.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

  • Nebojša Petrović (2020). Gašenje građanskih stranaka u Vojvodini nakon Drugog svetskog rata, Kultura polisa, br. 41, godina XVII, str. 125-142.
  • Nebojša Petrović (2016). Položaj Nemaca u Vojvodini nakon rasformiranja radnih logora, Kultura polisa, br. 31, godina XIII, str. 83-94.
  • Nebojša Petrović (2015). Mesto i uloga kooperacije u periodu od 1954. do 1956. godine, Kultura polisa, br. 27, godina XII, str. 412-426.
  • Nebojša Petrović (2014). Napuštanje politike obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda u Vojvodini, Kultura polisa, br. 24, godina XI, str. 389-408.
  • Nebojša Petrović (2013). Položaj seljaštva u Vojvodini nakon ukidanja administrativnih mera u poljoprivredi, Kultura polisa, br. 22, godina X, str. 339-349.