Skip to main content
Doc. dr Valentina Čizmar

Doc. dr Valentina Čizmar

docent

Završila gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ društveno-jezički smer, u Vrbasu. Osnovne studije filozofije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirala na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu na smeru Savremena filozofska istraživanja. Doktorirala je na katedri za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2015). Završila je i Specijalizovane studije novinarstva u Novom Sadu (2005), školu Političke filozofije i demokratije u okviru Fondacije dr Zoran Đinđić (2011), kurs iz bibliotekarstva u biblioteci Matici srpskoj (2013).

Od 2005. do 2009. godina zaposlena je kao asistent-pripravnik na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na nekoliko stručnih predmeta: Uvod u filozofiju, Estetika, Filozofska antropologija, Filozofska terminologija, Savremena filozofija (kod profesora dr Miloša Todorovića i prof. dr Miša Kulića).

Od 2012. do 2014. godine radila je u Narodnoj biblioteci „Danilo Kiš“ u Vrbasu, na odeljenju Zavičajnog fonda.

Zvanje docenta stiče 2016. godine na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, na FIMEK-u, Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Na istom fakultetu je bila zaposlena od 2016. do 2017. godine prema projektu APV Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj „Prva šansa“ (za doktore nauka) i radila na istraživačkom projektu sa temom „Nove dimenzije evropske civilizacije nakon perioda evropskog nihilizma i evropski duh Srbije“. Istovremeno je bila predavač na predmetu Poslovne komunikacije na FIMEK-u (Odeljenjima u Novom Sadu i Leskovcu) i na predmetu Sociologija na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe – Visokoškolska jedinica u Subotici.

Od 2017. do 2019. godine bila je predavač na Studijama bezbednosti – Visokoškolska jedinica u Kuli  Univerziteta Union Nikola Tesla, na predmetima Poslovna psihologija, Sociologija i Etika.

Od 2020. godine zaposlena je na Fakultetu za evropske pravno-političke studije. 

Član je različitih udruženja vezanih za područje kulture, nauku i medije. Spoljni je saradnik nekoliko časopisa, povremeni član Organizacionog odbora za međunarodne naučne konferencije Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, povremeni član redakcije časopisa „Teritorija reči“ (iz Luganske Narodne Republike).

Inicijator je projekta i organizator naučno-novinarskog skupa „Integracijska i dezintegracijska uloga medija u društvu“, podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama 2019. godine, kao i urednik zbornika radova „Integracijska i dezintegracijska uloga medija u društvu“.

Objavila je preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti društveno-humanističkih nauka u različitim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa međunarodnim učešćem u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj gori, Hrvatskoj, Grčkoj, Rusiji, Slovačkoj.

Recenzent je nekoliko stručnih monografija, kao i radova za naučne časopise i autor pogovora i predgovora različitih publikacija.

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno rusinskim, nemačkim, ruskim i grčkim jezikom.

Izvod iz spiska referentnih radova

Monografije:

 • Valentina Čizmar (2013). Putešestvije kroz vekove, Prometej, Novi Sad.
 • Valentina Čizmar (2010) Niče i afirmacija života, Zadužbina Andrejević, Beograd.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija

 • Valentina I. Čizmar (2020). „Principi filozofije racionalizma u odnosu na principe veštačke inteligencije i Rombahova strukturalna ontologija“, Nauka bez granica  3 (Science Beyond Boundaries 3)  Međunarodni tematski zbornik  5,  Društvo u ogledalu nauke,  Kosovska Mitrovica,  Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini  2020, ISBN 978-86-6349-155-7, 978-86-6349-150-2  UDK  121:004.8, 165.62  Rombah, 165.63; 171-188 .  M14.
 • Valentina Čizmar (2020). „Filozofske i religijske pretpostavke ekološke etike“ Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja “Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na Valjevo i kolubarski okrug”, Knjiga 30, Centar za strateško istraživanje nacionalne bezbednost Cesna B Beograd, niverzitet "Sveti Kiril i Metodij" Veliko Trnovo Republika Bugarska i Internacionalni Univerzitet Travnik BiH, 2020, str. 531-545, ISBN 978-86-85985-42-3. UDK: 327:911.3[338(4-12)(082) 351.861:614(4-12)(082) 351.861(497.11)(082) 338(497.11) (082). M44.
 • Valentina Čizmar i Meri Nešković (2019). Mediji u funkciji religije i medijsko obrazovanje. Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na Grad Valjevo i Kolubarski okrug", Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu knjiga 28, Međunarodna naučna konferencija, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B, Beograd, Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku, BiH, str. 363-375. ISBN 978-86-85985-38-6, UDK 338(4-12)(082), 351.861(4-12)(082), 351.861(497.11)(082), 338(497.11)(082). M44.
 • Valentina Čizmar i Miljan Samardžić (2017). „Global education in the era of globalization“, INOVAEDUCATION, International Scientific Conference on Innovation, ICT and Education for the Next Generation, Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, 2017, Vol. 1, стр. 705-721. M31.
 • Valentina Čizmar, Radovan Dragić, Lazar Mosurović, (2016). „Functional dimension of knowledge in the information age with reference to ancient paradigm of knowledge“ (Funkcionalna dimenzija znanja u informatičkom dobu s osvrtom na antičku paradigmu znanja“), Zbornik međunarodne konferencije „Interdisciplinary Management Research XII, Interdisziplinäre Managementforschung XII“, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies “Management”, Croatia, Hochschule Pforzheim University, Germany, ISSN 1847-0408, pp. 78-89. M14.
 • Mirsad Nuković i Valentina Čizmar (2016). Bussines communication if the era of new technologies. “Economics and Management-Based on New Technologies”, 6th International Conference, 16-19 June 2016, ЕМоNT, Vrnjacka Banja, Serbia, ukupno 11 str, ISBN - 978-86-6075-059-6.
 • Valentina Čizmar (2016). Manastirska baština kao deo evropsko-religijskog i nacionalnog identiteta Srbije i temelj hrišćanskih vrednosti. Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, knjiga 21, Međunarodna naučna konferencija, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti- CESNA B, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, 2016, str. 385-403. М44
 • Валентина Чизмар (2015). „Костельников уплїв на розвой литератури и просвити войводянских Руснацох з оглядом на принцип мултикултурализма и образованє у сучасней Сербиї“ (Костељников утицај на развој књижевности и просвете војвођанских Русина са освртом на мултикултурализам и образовање у савременој Србији). Studium Carpato-Ruthenorum 2015 (Штудії з карпаторусиністікы 7). Пряшівска універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка і културы, стр. 151-164, ISBN 978-80-555-1520-5. M14.
 • Valentina Čizmar (2016). Antički osnovi nauka i novi modusi obrazovanja EU u kontekstu razvoja demokratskog društva i društvenog napretka. Tematski Zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja, Obrazovanje, pravo, bezbednost u funkciji razvoja društva, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu knjiga 22, Međunarodna naučna konferencija, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ Niš, Univerzitet Union „Nikola Tesla“ Beograd, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B, Beograd, 2016, str. 251-266, ISBN 978 – 86- 6613- 044-1, UDK 37(02), 34(082), 355.02(082), 351.86(082), 33(082). M44.
 • Valentina Čizmar (2015). „Stvaranje individue kroz egzistencijalnu fenomenologiju i religijsku paradigmu u Kjerkegorovoj filozofiji“, Dušan Petrović (ur. ) Iskonska hrišćanska misao Kjerkegora,  ,  Bilbioteka „dr Vićentije Rakić“ Paraćin, Kragujevac,  ISBN: 978-86-84377-9,  65-105 .  M45.