Skip to main content
Prof. dr Dejan Mihailović

Prof. dr Dejan Mihailović

redovni profesor

Rođen je 30.06.1961. godine u Novom Sadu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (smer filizofija) gde je diplomirao 15.06.1986.   godine. Na Nacionalnom autonomnom univezitetu Meksika (Universidad Nacional Autónoma de México) završio magistarske studije i stekao zvanje magistra   filozofije 15.12. 1992. godine. Na istom univezitetu doktorirao 28.11.2000. godine iz oblasti političke filozofije.

Od 1987 do 1989. bio je saradnik na Univerzitetu u Novom Sadu. U periodu 1990-93. bio je istraživač koordinator za studije Latinske Amerike Nacionalnog   autonomnog univerziteta u Meksiku, na osnovu donacije Ministarstva spoljnih poslova Meksika. U školskoj 1993-94. bio je profesor Filozofskog fakulteta   Nacionalnog autonomnog univerziteta države Meksiko za predmete: Filozofska antropologija, Estetika II, Filozofija Srednjeg veka. U 1994. godini držao nastavni predmet Istorija filozofije I na Filozofskom fakultetu Nacionalnog autonomnog univerziteta države Meksiko. 1996. godine bio je profesor na   Nacionalnoj (državnoj) školi za antroplologiju i istoriju za predmet Marksizam i antropologija. U školskoj 1997-98. godini na Filozofskom fakultetu Nacionalnog   autonomnog univerziteta države Meksiko držao nastavu na predmetu Filozofija politike. Od 1999. godine do danas profesor je s punim radnim vremenom   istraživača u Depertmanu za društvene nauke i međunarodne odnose u Institutu za tehnologiju u Siudad Meksiku (Instituto technologico y de estudios   superriores de Monterrey, Campus Estado de Mexico). Drži nastavu na predmetima: Uvod u političke nauke, Istorija političkih ideja, Međunarodni seminar o   politici, Regionalne studije Latinske Amerike, Međunarodni seminar komunikologije, Geopolitika, Etika, (na master studijama) Održivi razvoj i društvene   promene (na master studijama)  i Kritičke teorije postmodernizma (na doktorskim studijama).

 U periodu od 2002. do 2007. bio je koordinator izdanja posebne zbirke knjiga  HUMANIDADES TEC, zajedno sa Miguel Angel Porrua, članom Zastupničkog doma meksičkog Kongresa.Od 2004. do 2006. bio je direktor (dekan) Centra za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama (CICSH) Instituta za tehnologiju i visoke studije (Monterrey, Mexico kampus).Od 2005.  gostujući je profesor na univerzitetu države Rio de Janeiro (poslediplomske studije istorije) na predmetima: Predmete: Američka istorija IV, Politika i kultura, Formiranje privrednih društava u Latinskoj Americi, Identiteti i reprezentacije, Međunarodna politika, Američka istorija III.

Priznanja i članstva:    

 • Gabino Barreda medalja, UNAM, 1993.
 • Član Nacionalnog sistema istraživača, Nivo I.
 • Član filozofskog društva Meksika (Asociacion Filosofica de Mexico) od 1994.
 • Urednik KNJIGE ZBIRKA humanističkih TEC.
 • Član Odbora predsjedavajućeg MASTER Humanitas ITESM CAMPUS Mexico.

Član Nacionalnog veća za kulturu i umetnost Nuevo León.

Govori španski, portugalski i engleski jezik.

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije:

 • Koautorsko izdanje: Razvitak i integracija. Nova geopolitika svetske ekonomije, Miguel Ángel Porrúa, México, 2007.
 • Demokratija i utopija, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija: 

 • Geopolitika i svetski poredak: mogućnosti za novo južnjaštvo. Maracanan , Rio de Janeiro, Brasil, 4/2007.
 • Koautorsko izdanje: Impulsi modernosti, Plaza &Valdes, México, 2005.
 • “Federalizam u bivšoj Jugoslaviji: sveća zapaljena sa obe strane”, u Regionalizam i Federalizam. Istorijski aspekti i izazovi u Meksiku, Nemačkoj i drugim zemljama Evrope, León Bieber (ED.), pp. 449-460. México : COLMEX-UNAM
 • Društvena matrica globalizacije. Transactional Analysis Journal, 34/2004.
 • Pad Berlinskog zida, XV godišnjica. Metapolítica , Número Especial. 2004.