Skip to main content
Mr Lana Kabić Stančetić

Mr Lana Kabić Stančetić

nastavnik nemačkog jezika

Profesor nemačkog jezika, na FEPPS-u zaposlena od 2008. godine. Rođena 1982. u Somboru, nemački jezik i književnost završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2000-2005).

Kao stipendista DAAD-a provela zimski semestar šk. 2002/2003. na Humboldt Univerzitetu u Berlinu.

Nakon završenih osnovnih studija radila kao saradnik u nastavi na Katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe radila u nekoliko privatnih škola nemačkog jezika.

Magistarsku tezu pod nazivom „Lična imena kao komponente frazeologizama u nemačkom i srpskom jeziku“ odbranila u novembru 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Redovno učestvuje na seminarima profesora nemačkog jezika, u zemlji i inostranstvu. Osim nemačkog, govori i engleski jezik.