Skip to main content

Izdavanje monografskih publikacija

Izdavačka delatnost FEPPS-a doprinosi kvalitetanom obrazovnom procesu i naučnoistraživačkom radu na Fakultetu. Fakultet je tako u mogućnosti da obezbedi potrebnu literaturu za osnovne akademske i master studije.

Publikuju se  udžbenici, monografije, zbornici, časopis.
Sastavni deo izdavačke delatnosti  je i izdavanje  časopisa „Pravo i politika” koji izlazi od 2008. godine.

Informacije o publikacijama Fakulteta u štampanom ili elektronskom izdanju možete dobiti putem e-mail adrese: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

DESPOTOVIĆ, Ljubiša                
Konstrukcija i dekonstrukcija identiteta, Novi Sad 2014.
Izdavač
Univerzitet EDUKONS
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost
Novi Sad, Narodnog fronta 53

ĐORĐEVIĆ, Ljubica               
EVROPEIZACIJA USTAVNE DRŽAVE,
Država u kontekstu članstva u Evropskoj uniji,  Novi Sad 2014.
Izdavač
Univerzitet EDUKONS
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost
Novi Sad, Narodnog fronta 53
ŠOGOROV VUČKOVIĆ, Jelena         
Pravo zaloge kod ugovora o kreditu,
Novi Sad 2014.
Izdavač
Univerzitet EDUKONS
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost
Novi Sad, Narodnog fronta 53
BABIĆ, Ilija, 1951-
Obligaciono pravo : opšti deo / Ilija Babić. - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije Univerziteta Singidunum ; Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 359 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Fakultet za evropske pravno-političke studije Univerziteta Singidunum ; 1)

ISBN 978-86-519-0110-5 (broš.)
347.4/.5(075.8)
ŠOGOROV, Stevan, 1946-
Bankarsko pravo / Stevan Šogorov. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 222 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-519-0140-2 (SG; broš.)
347.734(075.8)
346.7:336.7(075.8)

ŠOGOROV, Stevan, 1946-
Poslovno pravo / Stevan Šogorov, Milenko Radoman. - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2007 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 354 str. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici / FEPPS)

ISBN 978-86-87143-01-2 (broš.)
347.7(075.8)

 NEŠKOV, Dragoslav, 1945-
Osnove radnog prava i prava socijalnog osiguranja / Dragoslav Neškov . - Novi Sad ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 203 str. ; 24 cm. - (Monografije / FEPPS

ISBN 978-86-87143-09-8 (broš.)
349.2(075.8)
349.3:364.3(075.8)
 KOKOLJ, Mitar
Privredno prestupno pravo : skripta / Mitar Kokolj, Miloš Marković. - Beograd : Univerzitet "Singidunum" ; Novi Sad ; Sremska Kamenica : Fakultet za pravno-političke studije : Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 96 str. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici)

(Broš.)
343.37(075.8)
343.53(075.8)
 LEČ, Endre, 1954-
Nomotehnika: s posebnim osvrtom na jezičko uobličavanje pravnih akata / Endre Leč. - Novi Sad : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2011 (Novi Sad : R-print). - 223 str. ; 24 cm. - (Monografije / FEPPS, Novi Sad)

ISBN 978-86-87143-19-7 (broš.)
340.13(075.8)
340.113(075.8)

 VIG, Zoltan, 1974-
Stanje i perspektive ekološkopravne regulative u Srbiji /  Zoltana Vig, Tamara Gajinov. - Novi Sad : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2011 (Novi Sad : R-Print). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monografije / Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad)

ISBN 978-86-87143-18-0 (broš.)
502.14(497.11)(075.8)
349.6(497.11)(075.8)
 NIKOLIĆ, Zoran
Sociologija : sa elementima sociologije prava / Zoran Nikolić. - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2007 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 336 str. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici / FEPPS)

ISBN 978-86-87143-00-5 (broš.)
316(075.8)
316.334.4(075.8)

 FILIPOVIĆ, Miroslava
Uvod u ekonomiju / Miroslava Filipović. - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2008 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici / FEPPS, Novi Sad)

ISBN 978-86-87143-02-9 (FEPPS; broš.)
330(075.8)

 VIG, Zoltan, 1974-
Pravno regulisanje statusa privrednih društava sekundarnim izvorima prava EU / Zoltan Vig . - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2008 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 106 str. ; 24 cm. - (Monografije / Fakultet za evropske pravno-političke studije, Sremska Kamenica)

ISBN 978-86-87143-03-6 (broš.)
347.72:341.2(4-672EU)

 VIG, Zoltan, 1974-
De lege ferenda regulativa zadruga u Srbiji - neka evropska iskustva / Zoltana Vig, Slobodan Doklestić. - Novi Sad ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 119 str. ; 24 cm. - (Monografije / FEPPS)

ISBN 978-86-87143-12-8 (broš.)
334.73:340.134(497.11)
 MITOVI epohe socijalizma / Ljubiša Despotović, Srđan Šljukić, Darko Gavrilović, Vjekoslav Perica, Mitja Velikonja. - Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2010 (Novi Sad : Grafomarketing). - 148 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-87143-16-6 (FEPPS; broš.)
316.75:321.74(497.1)
316.323.72(497.1)
 GAVRILOVIĆ, Darko, 1966-
The myth works : the Serbian national myths / Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović, Srđan Šljukić ; [translated by Lidija Kapičić]. - Novi Sad : Center for History, Democracy and Reconciliation ; Sremska Kamenica : Faculty of European Legal and Political Studies, 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 105 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-87143-11-1 (FELPS; broš.)
316.75:323.1(497.11)
MITOVI nacionalizma i demokratija / Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović, Vjekoslav Perica, Srđan Šljukić. - Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje : Grafomarketing ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 152 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-86601-07-0 (broš.)
323.1:321.7

PETROVIĆ, Nebojša
Politika na selu : 1945-1950 : (odnos vlasti prema selu u Vojvodini) / Nebojša Petrović. - Novi Sad : Kultura polisa ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 243 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Društvo i kultura ; knj. 2)


ISBN 978-86-87143-08-1
332.2.021(497.113)"1945/1959"
 The SHARED history : the faith of refugees and emigrants from the territory of former Yugoslavia / [glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović]. - Salzburg : Institute for Historical Justice and Reconciliation ; Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2008 [i. e.] 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 275 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-87143-04-3 (broš.)
316.662-054.7(497.1)(082)
314.74(497.1)(082)

 
The Shared History myths and stereotypes of the nationalism in ex Yugoslavia/ International Scientific Meeting “The Shared History”, Novi Sad, 9.5.2008 ;  [glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović] .-  Salzburg : Institute for Historical Justice and Reconciliation ; Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje;  Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno političke studije, 2008.- (Novi Sad : Grafomarketing) .- 266 str. ; 25 cm

ISBN 978 -86-86601-04-9

323..1:316.647(497.1)(082)5
321.74:316.647.8(497.1)(082)
141.82:316.647.8(497.1)(082)
141.82:316.647.8(497.1)(082)
HRVATSKO-srpski odnosi: politička saradnja i nacionalne manjine. - Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2009 (Novi Sad : Grafomarketing). - 157 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-87143-13-5
94(497.11:497.5)"19"(082)
323.15(=163.41/=163.42)"19"(082)
NACIJE, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije = Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia : [the shared history] / [glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović]. - Hague : The Institute for Historical Justice and Reconciliation ; Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2010 (Novi Sad : Maxima graf). - 242 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-87143-14-2 (FEPPS; broš.)
94(497.1)(082)
323(497.1)(082)
SUOČAVANJE sa prošlošću - put ka budućnosti: istorija Jugoslavije 1918-1991. = Facing the past, searching for the future: the history of Yugoslavia in the 20th century / [urednik Darko Gavrilović]. - Hague : Institute for Historical Justice and Reconciliation ; Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje ; Sremska Kamenica : Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2010 (Novi Sad : Maksima graf). - 445 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-87143-15-9 (FEPPS; karton)
94(497.1)"1918/1991"(082)
323.1(497.1)"1918/1991"(082)