Skip to main content

Ispitni rok

Septembarski ispitni rok će se održati u periodu od 01.09. do 30.09.2023. godine, prema rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen.

NAPOMENA:

*Ispitu, prema prethodnoj prijavi, mogu pristupiti studenti koji su uredno izmirili školarinu.

 

RASPORED ISPITA