Dešavanja - Fakultet za evropske pravno - političke studije

U okviru ciklusa predavanja Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda - Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka, u organizaciji i izvođenju naše koleginice prof. dr Zorice Mršević i mr Svetlane Janković, na Zoom platformi je 26. aprila 2021. godine održano online predavanje, a nakon toga i diskusija, na temu: "Inkluzivna bezbednost i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa".

Jedan od savremenih pristupa smanjenju rizika od katastrofa je implementacija koncepta inkluzivne bezbednosti, sa ciljem da se izbegnu, umanje i organiče nepovoljni uticaji i opasnosti prouzrokovane prirodnim pojavama.

Ako ste čitavog života viđali samo bele labudove to ne znači da crni ne postoje i da se neće iznenadno pojaviti. „Crni labud“ je metafora kojom se opisuje iznenadni događaj katastrofalnih razmera čije su posledice materijalne štete i ljudski gubici, kao i ozbiljno narušavanje funkcionisanja zajednice ili društva, ali i svakog pojedinca/ke.

Predavanje obuhvata izlaganje rodno senzitivnog pristupa  povodom  „crnog labuda“, tj. u oblasti smanjivanja rizika od katastrofe koji se zasniva na razumevanju da su žene i muškarci deo društva u kome rodna ravnopravnost nije postignuta u praksi. Mogućnosti koje su im faktički na raspolaganju nisu jednake – kako u „redovnim“ okolnostima, tako ni onda kada dođe do „crnog labuda“ tj. prirodne katastrofe. Zapravo u tim vanrednim situacijama ponajmanje. Svako može biti jednako izložen riziku, ali rodna podela rada, nejednak pristup resursima i znatno manje učešće žena u planiranju i odlučivanju, ima značajne posledice u pogledu povećanja ženske ranjivosti od „crnog labuda“.

Pandemija Covid-19, kao aktuelno prisutan „crni labud”, nije samo osvetlila strukturne društvene nejednakosti i diskriminaciju, već ih je učinila još drastičnijim, kod nas, u Evropi i šire. Zato je neophodno analizirati pandemiju kroz njegove rodne aspekte, imajući na umu da će, ako se oni zanemare sada, nastaviti da nedostaju u merama svih nivoa i vrsta dizajniranih da ublaže posledice pandemije.

O predavačicama:

Mr Svetlana Janković - magistarka nauka iz oblasti odbrane, bezbednosti i zaštite, potpukovnica u penziji i doktorandkinja na Fakultetu za inženjerski menadžment. Konsultantkinja Koordinacionoog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije za rod i bezbednost 2018. i 2019. godine. Dobitnica nagrade SEFEM-a “Anđelka Milić” u 2018. godini za podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u institucijama na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija. Autorka monografije i oko 40 naučnih radova.

Dr Zorica Mršević – naučna savetnica, pokretačica Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN. Bila je zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom, profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, gostujuća profesorka na Univerzitetu u Ajovi (SAD), na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti i na Rosa Majreder Koledžu u Beču. Bila je programska rukovoditeljka britanske humanitarne organizacije OXFAM u Beogradu za regionalne projekte ženskih organizacija i savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti. Autorka je preko 20 monografija i 400 naučnih radova iz oblasti ljudskih prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti i kriminologije.

Više o ovoj temi, može se pročitati u njihovom radu, koji se može pogledati ovde.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3