Skip to main content

Dešavanja - Fakultet za evropske pravno - političke studije

Dešavanja

PROMENA TERMINA ISPITA

Poziv na takmičenje

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo

poziva zainteresovane studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na

  

TAKMIČENJE U SIMULACIJI SUĐENJA

( МООТ Court)

„OSUDI DISKRIMINACIJU“

 

Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i ženski rod lica na koja se odnose


Na takmičenje mogu da se prijave:

- Studenti osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji;

- Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2019/20 godini na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak iz ove oblasti.

Prijave, detaljna Pravila takmičenja kao i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Rok za dostavljanje prijava: 26. januar 2020. godine.

Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavljen prijavljenim timovima 3. februara 2020. godine, po okončanju postupka prijavljivanja.

Rok za slanje zahteva za razjašnjenje i dopunu činjenica problema: 16. februar 2020. godine.

Rok za predaju tužbe: 1. mart 2020. godine.

Rok za predaju odgovora na tužbu: 22. mart 2020. godine.

Usmeni deo takmičenja biće održan početkom aprila 2020. godine u Beogradu.

 

Dokumentacija neophodna za učešće na takmičenju u Simulaciji suđenja (Moot Court) iz oblasti zaštite od diskriminacije:

Svi zainteresovani studenti se pozivaju da do 26. januara 2020. godine podnesu putem mejla prijavu za učešće na takmičenju koja obavezno treba da sadrži:

  • Imena studenata – članova tima, uz kontakt podatke (mejl, broj mobilnog telefona);
  • Informacija o studentskom statusu (na kom su nivou studija uz skenirane potvrde o studentskom statusu, odnosno datumu okončanja redovnih/master studija);
  • Ime mentora, njegovu profesionalnu biografiju i izjavu saglasnosti da se prihvata uloge mentora tima;
  • Ime kontakt osobe (članova tima ili mentora) uz njegove kontakt informacije (mejl, broj mobilnog telefona, poštanska adresa).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

Važno: jedna osoba može biti mentor jednog ili više prijavljenih timova.

Selekcija

Po blagovremenoj prijavi za takmičenje, timovi će proći dve faze selekcije:

Prva faza je eliminatorna i zasniva se na oceni pisanih podnesaka (tužbe) od strane stručnog žirija. Nakon pisanja tužbe u drugu fazu prolaze svi koji ostvare minimum bodova. Potom se piše odgovor na tužbu koji se ocenjuje od strane stručnog žirija. Osam najbolje ocenjenih timova kvalifikovaće se za dalje učešće na takmičenju.

Nakon selekcije sledi praktični prikaz (usmena faza). Na usmenoj fazi takmičenja koja će se održati početkom aprila 2020. godine svaki tim će imati priliku da nastupi dva puta – jednom u ulozi tužioca, jednom u ulozi tuženog. Na osnovu ocena sa usmenog nastupa, dva najbolje plasirana tima kvalifikovaće se u finale. Finalisti će imati priliku za još dva međusobna susreta - jednom u ulozi tužioca, jednom u ulozi tuženog, nakon čega će stručni žiri proglasiti pobednika u usmenoj fazi takmičenja.

Od takmičara se očekuje da pripremom pisanih podnesaka i snagom usmene argumentacije uspešno izlože i odbrane pravne stavove na osnovu zadatog problema iz oblasti zaštite od diskriminacije, kako iz perspektive tužioca, tako i iz perspektive tuženog.

 

Izbor pobedničkog tima i najboljeg pojedinca

Pobednici pisane faze takmičenja biće tim sa najvećim zbirom bodova za oba pisana podneska a na osnovu kriterijuma koji su unapred definisani i javni.

Najboljim učesnicima takmičenja, kako u pisanoj tako i u usmenoj fazi takmičenja, obezbeđene su adekvatne nagrade, a svi učesnici takmičenja koji su blagovremeno predali tužbu, dobiće odgovarajuće sertifikate/potvrde učešća prilikom svečanog zatvaranja takmičenja.

 

Priprema kandidata

Kandidatima će biti obezbeđeni relevantni materijali iz oblasti ljudskih prava koji će im pomoći da se uspešno pripreme za samo takmičenje.

Stručni žiri – sudije na simulaciji suđenja

Stručni žiri čini tim eminentnih sručnjaka iz oblasti pravnih nauka.