Skip to main content

Privredno pravo


Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa znanjima neophodnim za razumevanje osnovnih načela domaćeg privrednog prava i privrednog prava Evropske unije, naročito pravila i propisa koja se primenjuju u svakodnevnom poslovno-pravnom životu. Kurs ima za cilj da upozna studente sa teorijskom i praktičnom materijom koja se veže za pravo privrednih društava i za dinamički deo privrednog prava, tj. za ugovore poslovnog prava i za bankarske poslove i hartije od vrednosti.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje institucija poslovnog prava u Srbiji i u zemljama Evropske unije. Takođe, stiče sposobnost temeljnog razumevanja funkcionisanja unutrašnjet tržišta EU, sa svim implikacija koje ono ima na delatnost privrednih subjekata, kako članica EU, tako i zemalja-kandidata i trećih država. Naravno, pošto je akcenat predmeta na domaćem pravu, ovo razumevanje pravnih istitucija (privrednog prava) EU se stiče prvenstveno preko izučavanja domaćih institucija, što daje mogućnost studentima da nakon završetka ovog kursa, tj. svojih studija razumeju i u praksi primenjuju propise koji se vežu za privredno pravo.

Preuzmite:

  • Materijali (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)