Skip to main content

Pravo osiguranja

 

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim institutima prava osiguranja na osnovu prikaza njihovog istorijskog razvoja sa posebnim naglaskom na savremeno evropsko pravo osiguranja

Ishod predmeta:
Ovladavanje teorijskim i praktičnim aspektima prava osiguranja kao izuzetno važne i slojevite oblasti prava.

Preuzmite:

  • Materijali -(ispitna pitanja, prezentacije...) ( samo za registrovane studente FEPPS-a)