Skip to main content

Javne finansije i finansijsko pravo EU

 

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim znanjima iz oblasti javnih finansija. Pored razvijanja teorijskih znanja kurs ima za cilj da upozna studente sa zakonima R Srbije iz oblasti finansijskog prava kao i regulativom EU koja se odnosi na javne finansije EU.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje fiskalnog sistema i politike R Srbije i Evropske unije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti finansija, finansijskog prava sa jedne strane i ostalih oblasti prava sa druge strane, javnih finansija R Srbije sa javnim finansijama EU, kao i sposobnost praćenja i primene promena i novina iz ove oblasti.

Preuzmite:

  • Materijali  - (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)