Skip to main content

Reč urednika

Časopis "Pravo i politika"

Reč urednika

Prof dr Branislav MalagurskPred čitaocima je časopis "Pravo i politika". Izgovorene reči se pamte i vremenom zaboravljaju, a napisana slova ostaju – litterae scriptae manet. Ime Časopisa odražava i oblast delovanja njegovog osnivača – Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.   Koncepciju časopisa, po zamisli Redakcije, određuju dve moćne struje - pravo i politika u jednoj velikoj reci – društvenim naukama.

Shodno tome, sadržina časopisa obuhvataće i radove iz drugih društvenih nauka. Iako u prvom broju preovlađuju radovi nastavnika i saradnika Fakulteta za evropske pravno-političke studije, časopis "Pravo i politika" će sa zadovoljstvom objavljivati naučne i stručne radove i drugih autora. Da bi ujednačila izgled radova Redakcija je sačinila Uputstvo za autore, koji se, na zahtev, dostavlja u elektronskom obliku.

Zahvaljujem se autorima čiji su radovi objavljivani u dosadašnjim brojevim, kao i članovima Redakcije. Prvi koraci su mali. Da bi hodali nije dovoljno načiniti jedan korak. Ali, imamo volju i snagu da nastavimo i da po kandžama naslikamo lava – ex unque leonem (pingere).