Skip to main content

Budućnost - stipendije i posao

Budućnost - stipendije i posao

Mogućnosti zapošljavanja

Diplomirani pravnici sa ovog fakulteta mogu obavljati sve pravničke poslove kao i diplomirani pravnici klasičnih pravnih fakulteta. Pored toga, oni će biti osposobljeni da uspešno ostvaruju pravničke funkcije u vremenu koje dolazi, u okvirima pravnog sistema EU. Zajedno sa diplomiranim politikolozima evropskog usmerenja, oni će biti pouzdan oslonac za organe vlasti, privredne subjekte i građane naše zemlje u vršenju svih onih poslova za koje će evropska pravna i politička znanja biti neophodna.

Diplomirani studenti ovog fakulteta će biti osposobljeni za stručne, analitičke i savetničke poslove u pravosudnom sistemu, političkim institucijama, državnoj upravi, privredi, školstvu, diplomatiji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i sličnim institucijama i organizacijama. Osnovne studije osiguravaju i pouzdanu osnovu za nastavak usavršavanja na master i doktorskim studijima na istom fakultetu, kao i na drugim fakultetima kod nas i u svetu.