Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE
NOVI SAD

 obaveštava da je raspisan

K O N K U R S

za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (80 studenata)
  2. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE (60 studenata)
  • Dokumentacija koja je potrebana za upis - pogledajte ovde

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila. Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Uz prijavu kandidati podnose: diplomu o završenoj srednjoj školi, svedočanstva za sve razrede srednje škole, u originalu ili overenoj fotokopiji i izvod iz matične knjige rođenih.

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

Prijave za osnovne akademske  studije prava i politikologije se podnose od 02.04.2018. godine.

U akademskoj 2017/2018. godini školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.480 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama. Kandidati za upis na osnovne akademske studije koji su nosioci Vukove diplome oslobođeni su plaćanja školarine na prvoj godini studija. Kandidati koji su imali odličan uspeh u sva četiri razreda srednje škole plaćaju 75% propisane školarine na prvoj godini studija.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog dana, osim nedelje, od 10-14 časova.

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:       

021/417-633; 417-634; 675-6-200; 021/675-6-201;.
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top