Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

OKTOBARSKA AKCIJA

SPECIJALNI POPUST ZA UPIS NA MASTER STUDIJE PRAVA I POLITIKOLOGIJE

1.500 EVRA U MESEČNIM RATAMA, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI NA DAN UPLATE

POPUST SE ODNOSI NA MASTER STUDIJE PRAVA I NA PRVU GODINU MASTER STUDIJA POLITIKOLOGIJE,

ODNOSNO NA DRUGU GODINU DIREKTNOG UPISA PO USLOVIMA IZ KONKURSA


UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE
NOVI SAD

 obaveštava da je raspisan

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2020/21 GODINU

 

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  1. MASTER STUDIJE PRAVA (30 STUDENATA)
  2. MASTER STUDIJE POLITIKOLOGIJE (20 STUDENATA)

  Na master akademske studije prava mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije prava dok na master akademske studije politikologije mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka.

   Master studije prava traju godinu dana. Upisuju ih lica koja imaju fakultetsku diplomu diplomiranog pravnika (studije prava u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova).

   Jednogodišnje master studije politikologije (tj. direktan upis na drugu godinu master studija politikologije), upisuje lice koje ima fakultetsku diplomu diplomiranog politikologa odnosno drugu odgovarajuću diplomu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka (akademske studije u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova). Ova lica upisuju drugu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije koji se odnosi na drugu godinu studija, uz dodatni uslov da su položili, odnosno da do odobravanja teme master rada polože opšteobavezne predmete iz prve godine studija ovog studijskog programa (predmeti: Teorije i modeli demokratije i Politička sociologija savremenog društva).

   Dvogodišnje master studije politikologije može upisati lice koje ima fakultetsku diplomu trogodišnjih osnovnih akademskih studija sa 180 ESPB bodova. Ova lica upisuju prvu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije u celini.

   Prijave za master studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2020. do 15.10.2020. godine.

   U akademskoj 2020/2021. godini školarina za master akademske studije iznosi 1.700 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama.

   Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog dana, osim nedelje, od 10-14 časova.

   Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:       

  021/417-633; 417-634; 675-6-200;

  021/675-6-201;.

  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentacija za upis na master akademske studije

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top