Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

TOLES ispiti

TOLES ispiti se danas smatraju najvažnijim testovima engleskog pravnog jezika u svetu. Veoma su cenjeni u velikom broju međunarodniih pravnih kompanija, posebno u Pravnoj komori Engleske i Velsa (Law Society of England and Wales).

Od organizacija sa nespornim ugledom i reputacijom koje koriste TOLES testove, izmedju ostalih, su i sledeće: Pravna komora Engleske i Velsa (The Law Society of England and Wales), Evropska centralna banka (The European Central Bank)'PrajsvoterhausKupers'(PricewaterhouseCoopers) 'Dajmler Krajsler'  (Daimler Chrysler) Evropski sud pravde(European Court of Justice) ali i neke od vodećih pravnih kompanija u svetu poput:'Linklejtersa'(Linklaters), 'Frešfildsa' (Freshfields) i 'Elina i Ouverija' (Allen&Overy).

Pripremni kursevi za TOLES deo su redovne nastave za studente naprednog nivoa engleskog jezika na FEPPS-u. Na taj način stečeno znanje studenti Fakulteta mogu, ukoliko žele, potvrditi i na redovnim testiranjima koja se sprovode na FEPPS-u. Nakon uspešno položenog ispita primaju međunarodno priznatu diplomu kojom dokazuju svoje znanje pravnog engleskoga jezika.

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top