Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login


SADAŠNJI STUDENTI

Fakultet za evropske pravno-političke studije nudi studentima širok spektar akademskih programa i usluga kao podršku procesu studiranja. Studenti osnovnih studija želeće nakon odabira programa da kontaktiraju svoje mentore, koji će im pomoći da ostvare planove i ambicije vezane za dalje obrazovanje, buduće zanimanje i pozicioniranje u struci. Svim studentima biće zanimljiv naš odeljak Dešavanja kao svojevrsna oglasna tabla sa sadržajem okrenutim mogućnostima istraživanja, saradnje, prakse i zaposlenja.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top