Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Aleksandar Matković (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6


Cilj predmeta:
Objasniti osnovna procesna načela kao i osnovne procesne pojmove, krivičnoprocesnu radnju i krivičnoprocesnog subjekta u svetlu važećih ustavnih i zakonskih odredaba kao i kroz prizmu ratifikovanih međunarodnihdokumenata kao deo celine koju čine materijalno, procesno i izvršno krivično pravo. Objasniti kroz Posebni deo sam tok krivičnog postupka u njegovom kretanju iz jedne situacije u drugu, iz jedne faze/stadijuma postupka u sledeći, sve do njegovog okončanja. Objasniti posebne krivične postupke, kao što su npr. postupci za dela organizovanog kriminala, za ratne zločine, za izricanje krivičnih sankcija bez glavnog pretresa , za pružanjnje međunarodne krivičnoprocesne pomoći i sl.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija za razumevanje i praktičnu primenu krivičnoprocesnih odredaba u postojećim institucionalnim okvirima na konretne predmete.
Razvijanje veština tumačenja zakonskih odredaba, spremnosti i kompetencije blagovremenog i permanentnog praćenja zakonskih procesnih promena, korišćenje presuda viših sudskih instanci kao dopunskog pravnog izvora kao i ratifikovanih međunarodnih dokumenata, npp. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Razvijanje timskog i individualnog rada u uslovima konkretizovane reglementacije redosleda propisanog započinjanja, razvoja i okončanja krivičnog postupka.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top