Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: prof. dr Jelena Šogorov Vučković (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa terminologijom ekološkog prava, sa nacionalnom i međunarodnom regulativom iz ove oblasti prava (i konvergentnih pravnih oblasti kao što su to krivično, građansko i upravno pravo), tako da bi studenti mogli da argumentovano i kompetentno diskutuju o ekolo-pravnim problemima, i da stečena znanja primene u praksi.
Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sposobnost temeljnog poznavanja i razumevanja institucija ekološkog prava. U isto vreme se osposobljuje da kritički analizira pravna pitanja koja se pojavljuju vezano za ovu oblast.

Preuzmite:

Polaganje ispita iz predmeta Ekološko pravo podrazumeva polaganje kolokvijuma koji obuhvata materiju zaključno sa 85. stranicom u udžbeniku.

Za sve studente koji polože kolokvijum (neophodno najmanje 6 poena), na ispitu u pismenoj/usmenoj formi postavljamo samo dva pitanja, pri čemu jedno predstavlja kratku odbranu seminarskog rada, a drugo je nešto iz drugog, posebnog dela (od 87 stranice pa do kraja udžbenika). U sličaju da nije urađen seminarski rad, slede dva pitanja iz drugog dela.

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top