Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Slobodan Nićin (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6


Cilj predmeta:
Objasniti osnovne principe ekonomije (mikro i makroekonomije),  ekonomske kategorije, zakone i indikatore.
Integracija znanja opšte-obrazovnih predmeta (sociologija, istorija države i prava).
Omogućiti studentima politikološkog usmerenja stvaranje neophodnog ekonomskog predznanja za savladavanje predmeta na narednim godinama studija (Teorija ekonomske politike sa ek. politikom EU, Međ. ekonomski odnosi, Međ. politički odnosi).  
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja ekonomskih pojava, uzročno-posledičnih veza između ekonomskih pojava na nacionalnom i nivou EU, kreiranja i implementacije instrumenata i mera makroekonomske politike;
Razvijanje veština, kao što su tumačenje i korišćenje ekonomskih podataka, kvantitativne analize, identifikacija i korišćenje izvora ekonomskih podataka;
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, numeričkog i grafičkog izražavanja

Preuzmite:


KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top