Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Mr Lana Kabić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovama opšteg i poslovnog nemačkog sa povremenim osvrtom na stručni vokabular. Razvijanje dve od osnovnih veština: čitanje, pisanje. Ovladavanje strukrurama potrebnih za razumevanje nepoznatog teksta (globales und selektives Lesen) u određenim situacijama, savladavanje osnova poslovnog dopisivanja, vođenje dijaloga preko telefona, snalaženje u nepoznatom okruženju i miljeu.
Ishod predmeta:
Nakon odslušanog i naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na nižem-početnom nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u prvenstveno svakodnevnim situacijama, usvajanje stručnog vokabulara i karakteristika akademskog pisanja na nižem – srednjem nivou.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top