Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Veran Stančetić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Upoznavanje studenatasa fenomenom srednjeg – subancionalnog  (regionalnog) nivoa upravljanja i vlasti u kontekstu savremenih procesa globalizacije, institucionalnih reformi i rekonceptualizacije države.
Ishod predmeta: Poznavanje teorije i prakse regionalizma, pojmovno shvatanje savremenog regionalizma, njegovih uzroka i posledica. Usvajanje znanja o reformskim procesima koji se dešavaju u evropskim državama i svetu a čiji je je bitan aspekt jačanje tzv. srednjeg nivoa upravljanja uz sve veći značaj regionalnog razvoja i  regionalnih politika. Pored teorijskih elaboracija o odnosu regionalizma i savremene države, predmet ima i praktičnu stranu u kojoj će se studenti upoznati sa konkretnim organizacijama regionalnog upravljanja (na primeru evropskih država) kao i sa politikom regionalnog razvoja Evropske unije i u kontekstu toga mogućnostima koje stoje na raspolganju AP Vojvodini i Republici Srbiji.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top