Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Endre Leč (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Objasniti osnovne principe interdiscipline stručnog jezika prava, njegove instrumente: stručne reči i izraze, metode njihove upotrebe,   
omogućiti studentima stvaranje neophodnih teorijskih i praktičnih predznanja u domenu korišćenja stručnog jezika, upoznavanje sa jezičkim pravilima formulisanja pravnih tekstova, integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa procedurom stvaranja pravnih tekstova   
Ishod predmeta: Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu razumevanja jezičkih pravila izražavanja pravnih sadržaja, osim teorijskih znanja stiču se i veštine praktične izvedbe, formulisanja pravnih tekstova na nivou akata, napisa i druge pravne literature,  
razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje tekstova normativnih akata, praktična primena metoda pisanja, lektorisanja i redigovanja pravnih propisa,
razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno sastavljanje, prevođenje i interpretacija pravnih tekstova. 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top