Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Aleksandar Matković (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 10


Cilj predmeta:
Objasniti  pojam, elemente, karakteristike i obeležja osnovnih i opštih instituta krivičnog prava kao što su krivično delo, krivica, saučesništvo, krivična sankcija i sl.
Objasniti pojmove, osnovne karakteristike, obeležja i elemente konkretnih bića krivičnih dela kroz njihov osnovni, kvalifikovani i privilegovani oblik shodno rešenjima Krivinog zakonika i kaznenih odredaba drugih zakona, sa posebnom pažnjom poklonjnom onim krivičnim delima koja su više zastupljena u sudskoj i kriminalističkoj praksi.
Omogućiti dinamiku shvatanja domaće i inostrane (evropske) krivičnopravne teorije i prakse kroz komparativnopravni pristupa i tumačenje.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja u pogledu tumačenja i primene krivičnopravnih instituta pozitivnog zakonodavstva, odnosa morala i krivičnopravne sankcije, izvršnog krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava.
Razvijanje veština tumačenja krivičnopravnih odredaba, posebno kada su u pitanju instituti krivice i osnova koji je isključuju, saučesništva, krivičnih sankcija u svetlu odmeravanja kazne i sl.  
Razvijanje individualnog i timskog rada u praćenju i primeni zakonskih promena,  krivičnorpavne službene statistike, odluka viših sudskih instanci kao dopunskog pravnog izvora, kao i relevantnih, ratifikovanih međunarodnih dokumenata,  odluka Međunarodnog krivičnog suda.

Preuzmite:

 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top