Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Jelena Šogorov Vučković 
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Ovladavanje znanjem o  načelima i standardima međunarodnog radnog prava, upoznavanje sa najznačajnijim konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, standardima Saveta Evrope u oblasti ekonomskih i socijalnih prava i izvorima komunitarnog radnog prava. kao i osposobljavanje za njihovu analizu; razumevanje razloga, ciljeva i rezultata uređivanja radnih odnosa i socijalne sigurnosti na međunarodnom nivou.
Ishod predmeta:
Studenti će, na osnovu stečenih znanja biti osposobljeni:  za  razumevanje razloga, ciljeva i rezultata uređivanja radnih odnosa i socijalne sigurnosti na međunarodnom nivou;  za tumačenje i kritičku analizu međunarodnih izvora radnog prava i mehanizama njihove implementacije u unutrašnje pravne poretke, kao i za sagledavanje odnosa između univerzalnih i evropskih radnih standarda i uticaja međunarodnih standarda na pravno unapređivanje radnih odnosa i socijalne sigurnosti u savremenim državama i Srbiji.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top