Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Dijana Marković-Bajalović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Objasniti studentima ulogu politike i prava konkurencije u državama sa tržišnim sistemom privređivanja i, posebno, za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije.
Objasniti značaj donošenja i efektivne primene propisa iz oblasti zaštite konkurencije u državama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Osposobljavanje studenata da prepoznaju ponašanja tržišnih učesnika  koji, u skladu sa propisima Evropske unije, čine povrede konkurencije.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja o savremenim teorijskim pravcima koji analiziraju i objašnjavaju funkcionisanje tržišta.
Sticanje znanja o načinima uticaja države na pravilno odvijanje tržišne utakmice, primenom normi iz domena zaštite tržišne utakmice i kontrole državne pomoći.
Sticanje znanja  o osnovnim kategorijama povreda prava konkurencije u pravu EU, zloupotrebi dominantnog položaja, sporazumima kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija i koncentracijama kojima se stiče, odnosno ojačava dominantan položaj na tržištu i načinu njihovog regulisanja u primarnim i sekundarnim izvorima prava EU, praksi Evropske komisije i Suda pravde.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top