Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Slobodan Nićin (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa harmonizovanim poreskim pravom EU, načinima i metodima harmonizacije i unifikacije i procesima ujednačavanja nacionalnih poreskih sistema na osnovama harmonizacijedržava članica.
Ishod predmeta:
Student će steći produbljena znanja o poreskom pravu EU kao i o postupcima i metodima njegovog stvaranja. Na osnovu toga će steći neophodna znanja za razmevanje procesa harmonizaciji srpskog prava sa poreskim pravom EU, za praćenje daljeg razvoja prava EU, kao i sposobnosti za praktičnu primenu unifikovanih i harmonizovanih pravnih normi.

Preuzmite:


KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top