Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Slobodan Nićin (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama makroekonomije i dosadašnjom praksom u upravljanju državnim, javnim i monetarnim politikama na nacionalnom i nadnacionalnom nivou.
Ishod predmeta: Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje makroekonomske teorije i politike, sposobnost sagledavanja uticaja makroekonomske politike na makroekonomska i mikroekonomska kretanja, sposobnost praćenja promena u monetarnoj i fiskalnoj politici i njihovog uticaja na budući razvoj privrede kao celine i pojedinih privrednih grana.

Preuzmite:


KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top