Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Učestvuju svi nastavnici na pozitivnopravnim disciplinama, zavisno od karaktera pitanja koja se razmatraju.
Glavni koordinator rada na Klinici: Prof. dr Ilija Babić ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan predmet
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je da osposobljava studente za praktičnu primenu prava u stvarnim životnim situacijama i to na realne adresate pravnih normi (građani, pravna lica). Na taj način studenti se uče praktičnim veštinama i profesionalnoj odgovornosti. Rad u pravnoj klinici studenti obavljaju uz pomoć i nadzor profesora i asistenata, ali i spoljnih saradnika Fakulteta (sudije, advokati, drugi eksperti iz prakse). Uz obrazovnu, Klinika ima i širu društvenu funkciju, jer pruža besplatnu pravnu pomoć za siromašne, izbeglice, žrtve porodičnog nasilja, ugrožene socijalne grupe, preduzetnike i druge male privrednike i sl.
Ishod predmeta
Sticanje praktičnih veština za kompetentno i odgovorno obavljanje pravničkih poslova, uz razvijanje svesti o etičkim standardima pravničke profesije. Studenti će se osposobiti za vršenje pravnih radnji u odgovarajućim pravnim postupcima (parnični, krivični, upravni i dr) kao i za pisanje akata i obavljanje drugih pravnih radnji u raznim pravnim oblastima.  

Preuzmite:

 

 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top