Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Poručivanje publikacija

KAKO DO PUBLIKACIJE ?

Ukoliko publikacija postoji u elektronskom katalogu poručuje  se korišćenjem sajta FEPPS-a.

Publikaciju možete poručiti mejlom:

  • e-amil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i
  • Venesa Pitulić, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . rs

Vaš zahtev  putem  e-maila  treba da sadrži:

  • Prezime i ime autora
  • Naslov publikacije 
  • Mesto izdanja
  • Izdavača 
  • Godinu izdanja  i
  • Signaturu.

Ako je publikaciaja koju ste poručili  slobodna, možete je preuzeti za  manje od 30 minuta  u centalnoj čitaonici kod dežurnog bibliotekara- informatora.

Publikacije se mogu koristiti prema Pravilniku o radu biblioteke, odnosno u prostoriji centralne čitaonice.

Pretraživanje  fondova vrši  se klikom u polje  EDIT uz opciju FIND

Periodične publikacije se mogu pretraživati samo u elektronskom katalogu biblioteke FEPPS-a koji je dostupan na kompjuteru u centralnoj čitaonici.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top