Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Ljubiša Despotović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Predmet daje pregled tradicionalnih i savremenih teorija međunarodnih odnosa, kao i uzroka, činilaca i zakonitosti međunarodnih političkih odnosa. Takođe, predmet istražuje činioce i pokazatelje procesa globalizacije i daje sponu između teorije i realnog stanja u međunarodnoj politici savremenog sveta. Izučavaju se najvažnije oblasti i segmenti uspostavljanja međunardonih odnosa, sa posebnim naglaskom na savremene probleme i sve vrste aktera na međunarodnoj političkoj sceni.Predmet obezbeđuje integraciju prethodno stečenih znanja iz opšte obrazovnih i drugih stručnih predmeta.
Ishod predmeta:
Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju činioce i aktere međunarodnih političkih odnosa, kao i da identifikuju trendove formiranja ovih odnosa u različitim oblastima međunarodne politike.Pored toga, studenti će ovladati teorijskim pristupom u proučavanju međunarodnih odnosa i sagledavanju međunarodne stvarnosti, kao i metodološkim pristupom za izučavanje pojedinih segmenata u različitim oblastima međunarodnih političkih odnosa. Studenti će takođe biti osposobljeni za samostalno identifikovanje i istraživanje izvora podataka i informacija relevatnih za ovu disciplinu,kao i za timski i individualni rad.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top