Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Dragan Babić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa višim-srednjim nivoom opšteg i poslovnog engleskog sa čestim osvrtom na stručni vokabular iz struke. Razvijanje četiri osnovnih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Ovladavanje strukturama potrebnih za komuniciranje u određenih situacijama (formalnim i neformalnih), savladavanje osnova poslovnog dopisivanja. Navikavanje na otvorenost u komunikaciji, izloženost studenata osnovim kolokacijama koje su neophodne za tečno sporazumevanje.
Ishod predmeta:
Nakon odslušanog i  naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na višem-srednjem nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u svakodnevnim i poslovnim situacijama, usvojen stručni vokabular i viši-srednji nivo akademskog pisanja pisama, izveštaja, memoranduma, eseja. Razumevanje stručnih tekstova.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top