Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Marija Đorić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Objasniti osnovne pojmove, konkretnost inkriminacije i tipove nasilja, posebno političkog nasilja.
Objasniti osnovne zakoniitosti, uzroke nastajanja,  ambijentalnu fenomenologiju, kriminogene faktore i psihogeni tip učnioca krivičnih dela nasilja u javnim i privatnim prostorima, kao i u uslovima ratnih i drugih oružanih sukoba.
Integrisati saznanja o nasilju sa opštim kriminološkim, krivčnopravnim i saznanjima iz oblasti teorije roda, sa stavljanjem akcenta na zajedničku problematiku elemenata kriminalne politike i faktora suzbijanja nasilja kroz društvenu analizu neravnoteže društvene moći, siromaštva, rodnih uloga i mentalnih poremećaja.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija neophodnih za razumevanje oblika i ambijentalnih uzroka nastanka krivičnih dela nasilja.
Razvijanje veština kao što su razumevanje društvene uslovljenosti psihologije nasilnika i žrtava nasilja, njihove strukture ličnosti i tipova reakcija.
Razvijanje sposobnosti timskog i individialnog rada u korišćenju, tumačenju i stvaranju bazi podataka iz oblasti nasilnog kriminala, kao i saznavanje institucionalnih i proceduralnih mogućnosti alternativnih kazni i mera prevencije nasilja.

Preuzmite:

Obaveštenja:

Seminarski radovi se moraju najkasnije predati do 27. decembra 2013. godine doc. dr Mariji Đorić putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Teme za seminarske radove se mogu naći na sajtu.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top