Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Darko M. Marković (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 10


Cilj predmeta: Usvajanje znanja iz oblasti metodologije društvenih nauka koje se odnose na ontološke, gnoseološke i aksiološke pretpostavke naučnih istraživanja, pripremu - projektovanje istraživanja, neposredno istraživanje, metode i tehnike različitih faza istraživanja, formulisanje i upotrebu naučnih zaključaka.
Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata da projektuju naučno istraživanje, pravilno koriste istraživačke metode i tehnike primerene pripremi, sređivanju i prikazivanju i analizi i tumačenju iskustvenog materijala. Na taj način steći će teorijska i praktična znanja izučavanja pojava prava u kontekstu ostalih društvenih pojava.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top