Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Dejan Mihailović (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8


Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim obeležjima etike i politike kao i sa značajem njihovog odnosa i međusobne zavisnosti  u procesu političkog delovanja u savremenom svetu. Ukazivanje na potrebu promene etičkih principa u stvaranju političkih programa, platformi i političke akcije uopšte. Insistiranje na značaju etičkih dilema i njihovom rešavanju prilikom donošenja političkih odluka. Promovisanje kritičkog nacina mišljenja u analizi moralnog konteksta političkih aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou.  Uspostavljane teorijsko-metodološke korelacije ovog predmenta sa ostalim nastavnim i istrazivačim aktivnostima unutar programske šeme fakulteta.
Ishod predmeta:

Studenti će biti u mogućnosti da:
a)Prepoznaju i rešavaju etičke probleme u društvenom i političkom delovanju
b)Kreiraju etičke kodekse i platforme unutar političkih organizacija
c)Koriste stečena znanja u procesu savladavanja programskih sadržaja ostalih predmeta u okviru nastavnog plana i programa fakulteta, kao i da ih praktično primenjuju unutar sopstvenog profesionalnog angažmana.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top