Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Darko Gavrilović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 9
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa pojmom i zadacima istorije religije kao i sa istorijom političkih odnosa i ideologija, saznajnim i metodološkim problemima, značajem za objašnjenje i razumevanje osnovnih svojstava društvene stvarnosti, istorijske strukture društva – njegovih elemenata i dimenzija kao i opštih zakona postojanja i kretanja društva u vezi sa izučavanjem uticaja religije na političke odnose. Poimanje determinističkog modela objašnjenja složenih i dinamičnih društvenih pojava, naročito religije i politike. Ukazivanje na potrebu primene ovog kognitivnog modela u politikološkoj profesiji, posebno u pogledu projektovanja i realizacije praktične politike.
Ishod predmeta:
Kao racionalno-teorijska podloga ostalih nauka istorija će pomoći studentima da jednostavnije i uspešnije razviju sposobnost pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti politikologa. Recepcijom verifikovanih znanja osnažiće mogućnosti savladavanja programskih sadržaja ostalih nauka predviđenih planom fakulteta, kao i praktične primene stečenih naučnih informacija u okviru svoje profesije.  

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top