Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Dejan Mihailović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB:  9


Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima političke filozofije i njenim značajem u procesu spoznaje savremene stvarnosti, procesa i fenomena koji određuju politički život u njegovoj filozofskoj dimenziji. Ukazivanje na filozofsku  pozadinu političke teorije i prakse.  Promovisanje kritičke analiza aktuelnih političkih događaja na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Insistiranje na konkretnoj primeni filozofko-političkog diskursa u elaboraciji političkih projekata. Kroz primenu metode grupnog rada i učenja na bazi rešavanja problema studenti će imati priliku da prepoznaju uzroke i moguće opcije prevazilaženja problemskih situacija u neposrednom politickom okruženju.
Ishod predmeta:
Studenti će biti u mogućnosti da:
a)praktično primene stečena znanja u svakodnevnoj političkoj praksi;
b)neguju kritičku misao u analizi i interpretaciji političkih događaja i fenomena;
c)učestvuju u kreiranju političkih projekata zasnovanih na filozofkim odrednicama koje su prilagođene savremenim društvenim tokovima.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top