Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Veran Stančetić (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Upoznati studente sa sistemima savremene lokalne samouprave i mestom i značajem  lokalne samouprave u ukupnoj organizaciji demokratske države i društva. Pored toga cilj je da studenti usvoje znanja i tehnike koje će im omogoćiti da kritički razmišljaju o sistemu i funkcionisanju lokalne samouprave na osnovu izučavanja elemenata iz kojih se sastoji lokalna smaouprava kao i uporedne analize lokalnih samouprava u različitim državama.
Ishod predmeta: Usvajanje znanja i tehnika analize funkcionisanja lokalne samouprave. Uviđanje savremenih globalnih procesa kao determinanti reofrmi država gde lokalana samouprava dobija novi značaj i ulogu. Pored tradicionalnih oblasti koje se izučavaju u lokalnoj samoupravi, upoznavanje sa uticajem i značajem lokalnih vlasti na naddržavnom i međudržavnom nivou.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top