Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof dr Miroslav Jovanović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta:  Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Uvođenje i upoznavanje studenata sa promenljivom dinamikom međunarodnih ekonomskih odnosa kojima ekonomska integracija daje snazan pozitivan i negativan pecat. Teorija i njena primena u praksi (zasnovana na brojnim primerima) je srediste ovog predmeta.
Posebna pažnja se posvećuje dvema oblastima: (1) Ekonomski aspekti (pozitivni i negativni) evropske ekonomske integracije jer ona ima poseban značaj za Srbiju. (2) Dinamika promene globalnih ekonomskih odnosa, pogotovo globalni transfer ekonomske aktivnosti prema Aziji koja postaje sve snazniji globani ekonomski motor uz relativno i apsolutno dugoročno opadanje značaja SAD i EU. Novi ‘igrači’ na globalnoj sveni kao što su to Kina, Rusija, Brazil i Indija menjaju ustaljenu sliku međunarodnih ekonomskih odnosa.
Ishod predmeta:Novi kritički pogled na međunarodne ekonomske odnose i ekonomsku integraciju (evropsku). Izmena i razobličenje uvreženog mišljenja da sve što postoji sada (Evropska unija) da će da postoji i u budućnosti samo sa jačim intenzitetom. Dinamika međunarodnih odnosa stalno menja uspostavljeno stanje, doduše ne uvek preterano brzo. Potreban je vrlo kritički pogled na sadašnje stanje i izglede za (promenljivu) budućnost. Potrebno je prepoznavanje dinamike talasa i pravca promena u kojem treba pronaći i razviti svoje mesto.

Preuzmite:

Poštovani studenti,

Udžbenik i dodatnu literaturu (cd) možete preuzeti u Studentskoj službi. Napominjemo da je važno pročitati uputstvo za polaganje ispita. Predavanja kod profesora Miroslava Jovanovića biće održana 11.04.2014. godine od 16 do 19 časova i 12.04.2014. godine u periodu od 10 do 13 časova.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top