Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Edislav Manetović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Koja je uloga međunarodnih organizacija u upravljanju međunarodnim odnosima? Šta i kako rade međunarodne organizacije? Zašto se osnivaju i reformišu? Jesu li legitimne i efikasne? Koje izazove moraju rešiti u 21. veku? Cilj ovog predmeta je da omogući studentima da sami formiraju empirijski zasnovane i konceptualno koherentne odgovore na ova pitanja. I pored toga što najveću paҗnju posvećuje strukturi i praksi međunarodnih organizacija u periodu posle Hladnog rata, predmet je dizajniran da prvo predstavi istorijsku evoluciju međunarodnog organizovanja kako bi studenti tokom semestra jasnije uočili kontinuitete i promene u međunarodnim odnosima. Određena paҗnja je posvećena i konceptualnim problemima kao i ulozi međunarodnih organizacija u teorijama međunarodnih odnosa kako bi se procenila validnost samih teorija.
Ishod predmeta:
Svrha predmeta je da upozna studente sa organizacijom i delovanjem najvaҗnijih globalnih i regionalnih međunarodnih organizacija uključujući UN, STO, EU, NATO. Studenti će steći znanje o funkciji međunarodnih organizacija u međunarodnim odnosima, osnovnim oblastima delovanja i steći će elemente za procenu njihove efikasnosti.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top