Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Nebojša Petrović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta:
Upoznati studente sa najdinamičnijim periodom u razvoju savremenog društva - „kratkim HH-im vekom“, koji započinje konstituisanjem tzv. „Versajske Evrope“ (1919), a okončava početkom devedesetih godina (1991) kada je doživeo slom čitav jedan društveno politički sistem, koji je paralelno egzistirao u ovom periodu sa kapitalizmom -  komunizam.
Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da proučavaju državno-pravnu problematiku u istorijskim okvirima savremenog razvoja čovečanstva; omogućavanje pravilnog poimanja društvenog života kao i onih funkcionalnih područja u kojima se iskustveno ispoljavaju profesionalne delatnosti pravnika i politikologa.

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top