Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Politika kvaliteta

Fakultet za evropske pravno-političke studije je dugoročno opredeljen da, u skladu sa najvišim evropskim standardima, obezbedi kvalitetno akademsko obrazovanje u domenu pravnih i političkih nauka na svim nivoima, kao i kontinuirani naučno-istraživački rad u transfer znanja u svim oblastima. Neprekidnim unapređivanjem svih resursa i obezbeđenjem kvaliteta ukupnih aktivnosti osigurava se potpuno zadovoljavanje potreba i očekivanja studenata i doprinosi unapređivanju svesti šire zajednice o evropskim vrednostima.

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top