Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Kolektivno osiguranje studenata uz velike beneficije

Sigurnost i zaštita studenata, dok borave na svojim Fakultetima,a i izvan njih, je izuzetno važna.  Bezbednost u  nepredviđenim situacijama, studentima garantuje osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Ovim osiguranjem ostvaruje se pravo na nadoknadu za:

  • pokriće troškova lečenja,
  • dane provedene u bolnici,
  • dnevnu naknadu,
  • slučaj trajne invalidnosti,
  • smrt usled nezgode i,
  • slučaj smrti usled bolesti.

DDOR Novi Sad osigurava sve studente Fakulteta za evropske pravno političke studije od posledica nezgode, pri čemu osiguranje važi 24h, za vreme predavanja, vežbi, slobodnih aktivnosti i raspusta.

Sve informacije o DDOR osiguranju možete dobiti pozivanjem DDOR Korisničkog centra 021/480 2222, kao i na sajtu www.ddor.rs .


 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top