Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Leonas Tolvaišis

Rođen u Kaunasu 1983. godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta „Vytautas Magnus“ u Kaunasu 2005. godine na smeru javne administracije sa odličnim uspehom. Na istom fakultetu je magistrirao 2007. na smeru međunarodnih odnosa i diplomatije, a u maju 2012. godine i doktorirao sa tezom „Političke partije i politika nacionalnih manjina, 1991-2011: uporedna studija slučajeva Mađara u Srbiji i Rusa u Estoniji”. Program doktorskih studija bio je ostvaren u saradnji Univerziteta „Vytautas Magnus“ u Kaunasu i Univerziteta u Bolonji, a odvijao se na Fakultetu političkih nauka „Roberto Ruffilli“ u Forliju, Italija. Kao gostujući doktorant boravio je na Univerzitetu u Tartuu, Estonija (januar – maj 2008.), u Centru za evropske studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (februar – jun 2009. i septembar – decembar 2010.), i na Univerzitetu u Bolonji (jesen 2008. i tokom 2009/2010 akademske godine).

Od 2008. godine bavi se naučno-istraživačkim radom u okviru Centra za istočnoevropske i balkanske studije Univerziteta u Bolonji, gde je radio na naučno-istraživačkom projektu „The Global Crisis and Regional Governance in the Balkans: Is There a Threat to Stability?” (2010.), kao i na drugim projektima. U okviru Centra za srpski jezik kao strani Univerziteta u Novom Sadu od februara 2009. do juna 2010. godine učestvovao je u razradi projekta za interaktivnu nastavu srpskog jezika kao stranog „Campus Europae“.

Od septembra 2008. do juna 2012. godine radio je na Univerzitetu u Bolonji kao kurator-tutor postdiplomskih interdisciplinarnih master studija Istočne Evrope (MA MIREES). Ovaj angažman je podrazumevao didaktički rad, metodološke seminare, poslove povezane sa oganizovanjem naučnih skupova, otvorenih predavanja i letnjih škola. Od 2008. godine učestvovao je u organizaciji letnjih škola u Červiji, Italija, u okviru Univerziteta u Bolonji, gde je bio zadužen za didaktičku pomoć polaznicima tečajeva i nastavni rad.
Učestvovao je sa radovima na brojnim naučnim skupovima u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji, Rusiji, Estoniji, Litvaniji.

Član je recenzionog odbora naučnog časopisa „Ekonomski pogledi“. Radi u naučnom časopisu „Southeastern Europe“ na rubrici prikaza knjiga.
Objavio je niz naučnih radova iz oblasti etnopolitike, studija političkih partija, javne administracije i finansija.

U decembru 2012. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Politički sistemi.
Poseduje niz sertifikata o znanju stranih jezika: srpski (nivo C2, sertifikat izdat od strane Centra za srpski jezik kao strani, Univerzitet u Novom Sadu, 2008.), nemački (sertifikat „Deutsch als Fremdsprache“, 2005.); italijanski (sertifikat Centra za italijanski jezik Univerziteta u Bolonji, 2006.); rumunski (sertifikat Univerziteta u Bukureštu, 2008.); ruski (sertifikat TORFL C2, 2010.). Govori takođe engleski, beloruski, bugarski, litvanski, poljski, slovenački, ukrajinski, francuski, češki i španski jezik. Poklanja posebnu pažnju savladavanju albanskog, grčkog, estonskog, mađarskog, letonskog, norveškog, turskog i niza drugih jezika kojima se koristi pasivno.

Spisak radova možete pogledati ovde

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top