Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Zaposleni

Mila Stričević Gladić, MA

Nastavnik engleskog jezika

Rođena je u Novom Sadu. Nakon završene Karlovačke gimnazije, koju je završila sa odličnim uspehom, upisuje engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U najkraćem roku završava osnovne studije sa prosečnom ocenom 9,08. Iste godine upisuje master studije na tom fakultetu, književni smer, koje završava sa prosekom 9,86. Doktorske studije upisuje 2015. godine na smeru Jezik i književnost, takođe na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se postkolonijalnom književnošću i pitanjima manjina i migranata u savremenoj američkoj književnosti.

Pored akademskog rada, radi u nastavi engleskog jezika i kao prevodilac i lektor.

Tečno govori engleski i španski jezik, a služi se i nemačkim jezikom.

Objavljeni radovi i prevodi:

Gladić, Mila N. Stričević. “Screening The Gothic: Parody Of The Gothic Genre In Tim Burton’s Dark Shadows.” Zbornik za jezike i Književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 8, br. 8, Apr. 2019, str. 131–143., doi:10.19090/zjik.2018.8.131-143.

Juri, Vilijam. Kako se dogovarati sa sobom i drugima. Prevela Mila Stričević, Psihopolis Institut, 2017.

Fortijer, Džouns. Sa Srbijom u Izgnanstvo: Avanture jednog Amerikanca sa vojskom koja ne može umreti. Prevele Stričević Mila i Stamenković Slađana, Prometej, 2015.

Vanja Glišin, asistent

Rođen je 01.08.1994. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Srpskoj Crnji. Osnovne akademske studije politikologije završio je na Fakultetu za evropske  pravno-političke studije u Novom Sadu 2016. godine sa prosečnom ocenom 9.79, kao i master akademske studije na istom fakultetu 2018. godine sa prosečnom ocenom 9.88. Doktorske akademske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, upisao je školske 2018/2019. godine.

Učestvovao je na više desetina domaćih i stranih projekata, konferencija, stručnih obuka i radionica. Volonterski je učestvovao u koordinaciji projekata pri Kancelariji za mlade opštine Nova Crnja, da bi 2012. godine bio nagrađen studijskom posetom Belgiji od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao jedan od deset predstavnika najboljih omladinskih volonterskih projekata. U okviru Crvenog krsta je volonter i vršnjački edukator iz više različitih oblasti.

Kao saradnik učestvovao je u organizaciji naučnog skupa „Kultura bezbednosti: migrantske krize, stanje, perspektive, rizici“, 2017. godine. Na naučnom skupu „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i u Evropi“ učestvovao je 2018. godine. Učesnik je na projektu pod nazivom „Kapaciteti informacionog društva za održivi razvoj na području APV“ koji je od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2019. godini.

Od marta 2017. godine, radi kao saradnik u nastavi za oblast politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, a od 2019. godine angažovan je kao asistent.  

Objavljene knjige: 

1. Glišin, Vanja (2019): Balkanska geopolitička paradigma: Balkan u geopolitičkoj vizuri velikih sila, IP Kairos, Sremski Karlovci; ISBN 978-86-7128-345-8; UDK 327(497) 

Objavljeni ostali radovi:

1. Glišin, Vanja (2018): Procesi balkanizacije i agresija na SR Jugoslaviju – geopolitički aspekti, Kultura polisa, br. 35, godina XV, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 93-104; UDK 94(497):355.4(497.11); ISSN 1820-4589; (M51)

2. Glišin, Vanja (2018): Kontinuitet dekonstrukcije srpskog nacionalnog identiteta od 1918. do 2018. godine – slučaj AP Vojvodine, Viteška kultura=Chivalrous Culture, god. VII, Veliki priorat Vitazova Templara Srbije, Beograd, str., 305-323; UDK 94(497.11):94(397.113); ISSN 2335-0067;

3. Glišin, Vanja (2018): Religija (islam) kao generator političkog nasilja na prostoru Balkana, IES, Beograd, Kultura polisa (posebno izdanje br. 2), god. XV, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 165-178; UDK 327.5(28):327(497); ISSN 1820-4589; (M51)

4. Glišin, Vanja (2019): Balkan između atlantizma i (neo)evroazijstva, Kultura polisa, br. 38, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 159-174; UDK 316.334.3:316.752; ISSN 1820-4589; (M51)

5. Glišin, Vanja (2019): Nemački srednjoevropski kontinentalizam i Balkan, Kultura polisa, br. 39, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 327-340; UDK 327(430):327(497); ISSN 1820-4589; (M51)

6. Glišin, Vanja (2019): Svetionik istine u vremenu geopolitičkih kalkulacija i medijskih manipulacija, Kultura polisa, br. 39, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 559-564; UDK 327(497.11):316.77; ISSN 1820-4589; (M51)

7. Glišin, Vanja (2016): Ekonomsko-poljoprivredna politika – krize i budućnost mlekarske industrije u Srbiji, Pravo i politika, broj 2, godina IX, FEPPS, Novi Sad, str., 83-98; UDK 637.1:338.26(497.11)

Tibor Orosz, nastavnik engleskog jezika

Rođen 1. Jula 1985. godine u Novom Sadu.

Diplomirao je na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, na studijskom programu Poslovno-pravni engleski jezik i stekao naziv filolog anglista.

Master studije završio je 2016. godine sa temom „Uticaj maternjeg jezika na usvajanje engleskog“.

Govori engleski, nemački i mađarski jezik.

Dragan Babić, nastavnik stranog jezika

Rođen je 1987. godine u Karlovcu.

Osnovne i master studije je završio na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Bavi se pedagoškim, prevodilačkim, esejističkim, kritičarskim i uredničkim radom.

Doc. dr Veselin Konatar

Rođen je 24.11.1965. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i Srednju školu je završio u Bijelom Polju, Metalurški fakultet, kao vojni stipendista, u Kosovskoj Mitrovici 1996. godine, Specijalističke studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2008. godine, Master studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na istom fakultetu 2009. godine. Doktorske studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu upisao školske 2010/2011. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom ''Efikasnost obaveštajnih službi i profesionalna etika'' odbranio je 2016. godine.

U periodu od 1996. do 2009. godine zaposlen u Službi državne bezbednosti Republike Crne Gore (SDB RCG) i Agenciji za nacionalnu bezbednost Republike Crne Gore (ANB RCG).  Školske 2014/2015 zaposlen kao nastavnik veština na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu, a od školske 2015/2016 kao profesor na predmetima Osnovi bezbednosti i Sistemi bezbednosti..

Učesnik je više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a od 2014. godine stalni član organizacionog odbora na Univerzitetu Lučijan Blaga – Departman za Političke nauke, međunarodne odnose i bezbednost, Sibiu (Rumunija) - međunarodne naučne konferencije iz oblasti političkih nauke, međunarodnih odnosa i bezbednosti.

Nosilac je više domaćih i međunarodnih odlikovanja. Poseduje aktivno znanje ruskog jezika.

Monografije:

3. Konatar, Veselin; Mijalkovski, Milan: Neobaveštajna rovarenja obaveštajaca, Prometej, Novi Sad, 2010. ISBN: 978-86-515-0464-1 (331 str.)

Objavljeni radovi:

* Konatar, Veselin; „MUJAHEDINII ALBI” DIN BALCANI - INEL DE LANŢ ÎN AGENDA JIHADULUI GLOBAL“, ŞTIINŢE POLITICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII DE SECURITATE, vol. I, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2012, стр. 248-256, Romania; ISBN 078-606-12-0342-0.

* Konatar, Veselin; „TRANSITIONAL UNITY: POLITICAL ELITES, INTELLIGENCE STRUCTURES AND ORGANIZED CRIME“, Revistă de Studii de securitate, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu / Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Anul 6, No. 3, 2014, стр. 76-92, Romania. ISSN 1843-1925

* Konatar, Veselin; (Ne)Moć KGB da spreči razbijanje SSSR, Kultura polisa, br. 21., godina X, Novi Sad, 2013, str. 135-161; UDK 355.02(47), ISSN 1820-4589

* Кonatar Veselin, ''Naličje ’Arapskog proleća’’’, Kultura Polisa, br. 25., godina XI, Novi Sad, 2014, str. 261-278; UDK316.334.3(32*512):323.27  ISSN 1820-4589.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top